SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017

17. 05. 2017 | Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás pilotní projekt svozu bioodpadu. Vzhledem k tomu, že město Brno v současné době nenabízí pro občany možnost svozu biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností, bude pro Vás přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Do budoucna plánujeme mobilní trasu postupného umístění kontejneru na několik stanovišť.

Sběr bioodpadu se bude konat v čase od 8:00 do 12:00 hod. a to v sobotních termínech:

20. 5., 3. 6., 17. 6., 24. 6., 8. 7., 5. 8., 2. 9., 16. 9., 30. 9.

Místo: křižovatka ulic U Kaple x K Bukovinám

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

 

Spalování suchého rostlinného odpadu je možné:

  • duben – říjen                     každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod.
  • listopad – březen              každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444

Děkujeme, že při likvidaci vašeho zahradního odpadu nezamořujete své okolí kouřem!

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na: 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz

 

Martin Žák, starosta

Novinky e-mailem