Upozornění na zákaz parkování od 17.5.2022

11. 05. 2022 | Upozorňujeme, že od 17..5.2022 bude probíhat demontáž původních betonových sloupů elektrického vedení v ulicích K Bukovinám a U Památníku. Prosíme všechny spoluobčany, aby ve svém vlastním zájmu neparkovali svá vozidla na ulici K Bukovinám od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí Nová a na ulici U Památníku od křižovatky s ulicí K Bukovinám po křižovatku s ulicí Přehradní a řídili se tak zákazovými značkami umístěnými na komunikacích.