Vítání občánků 2021 Kníničky

07. 10. 2021 | Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 20.11.2021 od 10 hod.

Z důvodů epidemiologické situace bylo loňské Vítání občánků zrušeno, a proto na to letošní, které bude probíhat 20.11.2021 od 10 hodin, se mohou přihlásit všechny děti, které se narodily v roce 2020 a 2021. Slavnostní vítání opět obohatí vystoupení dětí z naší MŠ Studánka. Pro rodiče i děti máme přichystané drobné upomínkové předměty a dárky. Prosím rodiče, kteří budou mít o vítání občánků zájem, aby vyplnili a odevzdali nejpozději do 5.11.2021 na ÚMČ Brno-Kníničky přihlášku, kterou naleznou zde nebo si ji vyzvednou přímo na úřadě. Podmínkou pro účast na slavnostní akci je trvalé bydliště dítěte v Kníničkách.