Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma

10. 06. 2021 | Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku.

Již nyní registrujeme zvýšený zájem veřejnosti, což nás těší. Doufám, že o to méně vysloužilých pneumatik budeme nacházet při úklidu nelegálních skládek,“ podotýká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno, která má na starosti provoz sběrných středisek odpadu na území města.

Sběrných středisek odpadu, která odebírají nepotřebné pneumatiky zdarma je prozatím dvacet šest. Město při jejich výběru zohledňovalo dostatečnou kapacitu středisek, které umožní najednou skladovat až 50 kusů pneumatik. „Od července se k nim přidá i právě dokončované sběrné středisko odpadu v Židenicích na Lazaretní ulici, které uvedené kritérium splňuje také,“ doplňuje Filip Leder.

Seznam sběrných středisek odpadu, kde lze odevzdat staré pneumatiky s diskem a bez disku:

Bohunice: Ukrajinská Líšeň: Josefy Faimonové
Brno-jih: Košuličova Medlánky: Rysova
Brno-sever: Bieblova Nový Lískovec: Oblá
Brno-sever: Dusíkova, Ořešín: Drozdí
Brno-sever: Jana Svobody Slatina: Mikulčická
Brno-sever: Okružní Starý Lískovec: Vltavská
Brno-střed: Plynárenská Tuřany: Malínská
Brno-střed: Veveří Tuřany: Sladovnická
Brno-střed: Vídeňská Útěchov: Adamovská
Bystrc: Páteřní Žabovřesky: Korejská
Bystrc: U Zoo Žabovřesky: Sochorova
Černovice: Mírová Žebětín: Pod Kopcem
Chrlice: Zámecká Židenice: Lazaretní (od 07/2021)
Jehnice: Plástky