Zápis pro školní rok 2023/24

Zápis:
3. května 2023: 08.00 - 11.45 h

4. května 2023: 16.00 - 17.00 h

Přijímací řízení : od 17. května 2023

Přihlášky : 1. - 30. dubna 2023 na www.zapisdoms.brno.cz