Blokové čištění v Brně Kníničkách v roce 2022

Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 24. 3. 2022

Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 19. 4. 2022

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:

1. kolo  20. 6. a 27. 6. 2022

2. kolo  26. 10. a 31. 10. 2022

Čištění komunikací vnější: 08. 7. 2022