VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - „Zpracování projektové dokumentace: Jedlý park"- oznámení o zrušení VŘ