Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs OMEZENÍ PROVOZU ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že ve středu 31.08.2022 bude úřad z technických důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení. www.kninicky.eu/aktuality/omezeni-provozu-umc-brno-kninicky-2 Mladé hody 2022 Kníničská chasa vás srdečně zve na již 19. ročník Mladých hodů v Brně - Kníničkách, které se budou konat tradičně ve dnech 4. a 5.7. www.kninicky.eu/aktuality/mlade-hody-2022 Odstávka pitné vody Dnes 22.06.2022 je z důvodu havárie na hlavním vodovodním řadu přerušena dodávka pitné vody. www.kninicky.eu/aktuality/odstavka-pitne-vody Odečty elektroměrů V termínu od 20.-30.6.2022 budou probíhat v naší městské části odečty stavu elektroměru. Prosíme občany o zpřístupnění. Případně je možné nahlásit stav na telefonním čísle 723 484 492 nebo na emailu kubis.l@centrum.cz. www.kninicky.eu/aktuality/odecty-elektromeru StrážaFest na Pryglu 29.6. v parku ,,U Lva" Městská část Brno-Kníničky vás srdečně zve na 1. ročník pohodového hudebně-divadelního festiválku. www.kninicky.eu/aktuality/strazafest-na-pryglu-29-6-v-parku-u-lva OMEZENÍ PROVOZU ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že ve středu 29.06. a v pondělí 04.07.2022 bude úřad z technických důvodů uzavřen. Dne 29.06.2022 bude fungovat podatelna od 08:00 do 11:00 hod. V případě bezodkladných záležitostí je možné kontakt na tel. č. 724 150 602. Děkujeme za pochopení. www.kninicky.eu/aktuality/omezeni-provozu-umc-brno-kninicky-1 Léto na Prýglu Přivítejte léto na Brněnské přehradě ve dnech 30. 6. - 2. 7. 2022. Na oblíbené pláži U Sirky nebude o zábavu na vodě i na souši nouze. www.kninicky.eu/aktuality/leto-na-pryglu Veřejná debata starostů o návrhu nového územního plánu města Brna Debata na téma ,,Co byste o územním plánu měli vědět ale KAM vám to neřekl" se bude konat 15.06.2022 od 17:00 hod v sále radnice Brno - Líšeň, Jírova 2. Pozvánku naleznete v příloze. www.kninicky.eu/aktuality/verejna-debata-starostu-o-navrhu-noveho-uzemniho-planu Den otevřených lesů Lesy města Brna Vás zvou na naši akci Den otevřených lesů, která se bude konat v sobotu 18. června 2022 u Lesních školek pod Babím lomem. Přijďte zažít les jinak, než jste zvyklí. Leták s programem a tím, co Vás čeká, naleznete v příloze. Akce je určena pro dospělé i děti, chybět nebudou i zvěřinový guláš nebo zábavné soutěžní disciplíny. www.kninicky.eu/aktuality/den-otevrenych-lesu Náborové akce - Policie ČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pořádá ve dnech 20. května, 24. června, 22. července, 19. srpna, 16. září a 14. října workshop ,,Policistou na zkoušku 2022". Přijďte si vyzkoušet pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti. Více viz příloha. www.kninicky.eu/aktuality/naborove-akce-policie-cr Co všechno je možné zažít v galerii? Ukáže festival Brno Art Week Umění vždy reflektovalo společenskou situaci i změny, se kterými se vypořádáváme. To bezesporu platí také o umění současném a festivalu Brno Art Week. Po pandemii covidu se proto značná část programu bude odehrávat opět v galeriích či veřejném prostoru – cílem letošního ročníku je upozornit na pestrost brněnské výtvarné scény a pomoci návratu publika do uměleckých institucí. Zároveň nelze zavírat oči před novou situací způsobenou válkou na Ukrajině. Program proto zohledňuje i ukrajinské uprchlíky jako důležitou návštěvnickou skupinu. www.kninicky.eu/aktuality/co-vsechno-je-mozne-zazit-v-galerii-ukaze-festival-brno-art-week Pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří, které v případě že se k nim nikdo nepřihlásí v roce 2023 nenávratně propadnou státu. www.kninicky.eu/aktuality/pozemky-s-nedostatecne-identifikovanymi-vlastniky Pozvánka do soutěže Moje Veličenstvo Kniha 2022 Organizace EkoCentrum Brno vyhlásila již 18. ročník soutěže o nejoriginálnější vlastnoručně vytvořenou knihu. Oblíbené Motto soutěže je: knihu dokáže vytvořit každý, vše potřebné máte u sebe doma! www.kninicky.eu/aktuality/pozvanka-do-souteze-moje-velicenstvo-kniha-2022 Poznejte svou kondici! Pokud jste se narodili v Brně v letech 1991 nebo 1992, máte ideální šanci si nechat anonymně změřit svou fyzickou kondici, kapacitu plic nebo složení těla. Vyšetření se uskutečňují zdarma v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity, vědci z centra RECETOX MU tato data potřebují ke zhodnocení zdravotního stavu brněnské populace. Přihlaste se na info@celspac.cz nebo přes webové stránky www.celspac.cz. Děkujeme vám a těšíme se na vás. Team Centra RECETOX. www.kninicky.eu/aktuality/poznejte-svou-kondici VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2022 Finanční úřad pro Jihomoravský kraj informuje. www.kninicky.eu/aktuality/vyber-danovych-priznani-k-dani-z-nemovitych-veci-v-roce-2022 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-pozemku-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. www.kninicky.eu/aktuality/informace-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pro-obcany-kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. www.kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4