Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs PROVOZ ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že posledním úředním dnem roku 2020 bude pondělí 21. 12. 2020. V období od 22. 12. 2020 do 1. 1. 2021 bude úřad uzavřen. Prvním úředním dnem roku 2021 bude pondělí 4. 1. 2021. Přejeme klidné prožití vánočních svátků. www.kninicky.eu/aktuality/provoz-umc-brno-kninicky-v-dobe-vanocnich-svatku-3 Otevření tělocvičny Od čtvrtka 03.prosince 2020 bude tělocvična včetně učeben otevřena s omezením max. 10 osob a s povinností nošení ochranných prostředků dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách. www.kninicky.eu/aktuality/otevreni-telocvicny Svoz odpadu v Brně během vánočních svátků www.kninicky.eu/aktuality/svoz-odpadu-v-brne-behem-vanocnich-svatku Prodej zvěřiny z městských lesů www.kninicky.eu/aktuality/prodej-zveriny-z-mestskych-lesu OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ AKCE - JAK BUDE VYPADAT SILNICE X43? www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-zruseni-akce-jak-bude-vypadat-silnice-x43 Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje www.kninicky.eu/aktuality/vysledky-voleb-do-zastupitelstva-jihomoravskeho-kraje Brněnské Dětské Divadlo hledá nové členy, pro doplnění souboru, ve věku od 8 do 15 let www.kninicky.eu/aktuality/brnenske-detske-divadlo-hleda-nove-cleny-pro-doplneni-souboru-ve-veku-od-8-do-15-let Vítání občánků 2020 Kníničky www.kninicky.eu/aktuality/vitani-obcanku-2020-kninicky Prominutí poplatku z pobytu z moci úřední www.kninicky.eu/aktuality/prominuti-poplatku-z-pobytu-z-moci-uredni Poplatek za komunální odpad v Brně V letošním roce 2020 nastaly pro některé osoby podstatné změny, které jsou podrobně popsány na našich webových stránkách www.brno.cz/odpady. www.kninicky.eu/aktuality/poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne Informace o veřejné dopravě v Jihomoravském kraji a Brně omezení provozu v souvislosti s vládním nařízením, doporučení pro cestující související s koronavirem, aj. www.kninicky.eu/aktuality/informace-o-verejne-doprave-v-jihomoravskem-kraji-a-brne Mimořádná opatření vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 www.kninicky.eu/aktuality/mimoradna-opatreni-vzhledem-k-nepriznivemu-vyvoji-epidemiologicke-situace-ve-vyskytu-onemocneni-covid-19 Informace pro občany v souvislosti s aktuálním výskytem čínského koronaviru (2019-nCoV) www.kninicky.eu/aktuality/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019-ncov Brno kompostuje www.kninicky.eu/aktuality/brno-kompostuje Místní poplatek za komunální odpad v Brně Splatnost do 31. 05. 2020 (v př. přistěhování do Brna po 1.květnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 16/2019) www.kninicky.eu/aktuality/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne Ořez dřevin - EON Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. www.kninicky.eu/aktuality/orez-drevin-eon Hlášení závad v aplikaci Česká obec Vážení spoluobčané, naše městská část využívá aplikaci Česká Obec, díky které můžete dostávat aktuální informace rovnou do vašeho mobilního telefonu prostřednictvím notifikací, tak že už vám neutečou žádné důležité informace, ať už z běžného dění v městě, nebo o sportovních a kulturních akcích. www.kninicky.eu/aktuality/hlaseni-zavad-v-aplikaci-ceska-obec Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019 v MČ Brno-Kníničky www.kninicky.eu/aktuality/vysledky-voleb-do-evropskeho-parlamentu-konane-na-uzemi-ceske-republiky-ve-dnech-24-05-25-05-2019-v-mc-brno-kninicky Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. www.kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka Uzavření mostu na ulici Kníničská - objízdné trasy Od 30.3.2019 do 31.8.2019 bude z důvodu rekonstrukce uzavřen most ev. č. 42-001 mimoúrovňové křižovatky Kníničská. Oprava mostu je součástí další etapy výstavby Velkého městského okruhu Brno. Ta má odstranit nechvalně proslulý „špunt“ na Žabovřeské. Čtyřpruhová silnice se tu sbíhá do dvou pruhů a zejména v ranní a odpolední špičce se zde řidiči potýkají s dlouhými kolonami. Objízdné trasy naleznete v příloze. www.kninicky.eu/aktuality/uzavreni-mostu-na-ulici-kninicska-objizdne-trasy