Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 09.12.2021 od 07:00 do 16:00. Rozsah přerušení dodávky elektřiny naleznete v orientačních mapkách v příloze/bíle označeno vypnuté vedení/. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-24 UZAVŘENÍ ÚŘADU Úřad městské části Brno-Kníničky bude dne 09.12.2021 z technických důvodů uzavřen. www.kninicky.eu/aktuality/uzavreni-uradu Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 30.11.2021 od 08:00 do 16:00. Seznam dotčených nemovitostí naleznete v příloze. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-23 KRVEFEST aneb za 4, 5 dl naděje pivo z malých pivovarů Daruj krev u sv. Anny, zachraň život… 1. – 12.11. 2021 www.kninicky.eu/aktuality/krvefest-aneb-za-4-5-dl-nadeje-pivo-z-malych-pivovaru VÁNOČNÍ JARMARK na Kníničském adventu 2021 - přihláška pro prodejce Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 04.12.2021 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2021“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka. www.kninicky.eu/aktuality/vanocni-jarmark-na-kninicskem-adventu-2021-prihlaska-pro-prodejce Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie dne 11.11.2021 od 10:00 do 16:00. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-22 Oznámení o uzavření úřadu ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY bude ve dnech 25. a 27. 10.2021 z technických důvodů uzavřen. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-uradu Vítání občánků 2021 Kníničky Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 20.11.2021 od 10 hod. www.kninicky.eu/aktuality/vitani-obcanku-2021-kninicky-1 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie ve dnech 25.10.2021 od 8:00 do 16:00 a 27.10.2021 od 7:00 do 17:00. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-21 Informace o plánovaných uzavírkách ulic V příloze naleznete informace o dohodnutém průběhu prací spojených s pokládkou nových elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu pro vysokorychlostní internet a televizi v ulicích Místní, K Bukovinám a U Památníku. www.kninicky.eu/aktuality/informace-o-planovanych-uzavirkach-ulic Oznámení - Cyklostezka z Jinačovic do Brna-Kníniček Stavba cyklostezky z Jinačovic do Brna-Kníniček (v údolí Mnišího potoka) byla zahájena. Na staveniště platí zákaz vstupu ve všední dny a soboty v době od 7 do 18 hod., mimo uvedenou dobu lze vstoupit pouze na vlastní nebezpečí!! Děkujeme, že uvedené dodržujete. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu. www.kninicky.eu/aktuality/informace-ceskeho-telekomunikacniho-uradu-pro-obcany-kteri-prijimaji-televizi-pres-antenu Hledáme nové motivy pro letošní vizuál Brněnských Vánoc a potřebujeme vaši pomoc! Vloni jsme použili motivy, které barevně odkazovaly k Vánocům a motivy pak k Brnu. Letos bychom rádi tyto motivy rozšířili i za hranice centra a „vypletli“ vzory, které odkazují k jednotlivým městským částem a čtvrtím. www.kninicky.eu/aktuality/hledame-nove-motivy-pro-letosni-vizual-brnenskych-vanoc-a-potrebujeme-vasi-pomoc Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. www.kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4 Ztráty a nálezy V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-3 Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. www.kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. www.kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami. www.kninicky.eu/aktuality/sako-brno-vydava-doporuceni-pro-verejnost-k-nakladani-s-pouzitym-respiratorem-a-testovaci-sadou