Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Sbírka zákonů č. 133-137

Více informací

27.3.2020-27.4.2020

Vyrozumění o zúžení předmětu řízení

Metropolitní síť MČ Brno-Kníničky

Více informací

27.3.2020-13.4.2020

Oznámení výběrového řízení Brno-sever

Více informací

27.3.2020-13.4.2020

Opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

27.3.2020-13.4.2020

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - výjimky z uzavření obchodů

Více informací

27.3.2020-27.4.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 26.03.2020 č. 305, 309, 310

Více informací

27.3.2020-27.4.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 23.03.2020

Více informací

24.3.2020-24.4.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Více informací

24.3.2020-14.5.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

23.3.2020-7.4.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 19.03.2020 č. 109-112

Více informací

19.3.2020-19.4.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 18.03.2020

Více informací

19.3.2020-19.4.2020

Rozhodnutí hejtmana - nošení roušky

Více informací

19.3.2020-19.4.2020

předchozí 1 2 3

Novinky e-mailem