Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Sbírka zákonů 168/2020 ze dne 16.10.2020

Více informací

19.10.2020-4.11.2020

Oznámení výběrového řízení Brno-sever

referent/referentka odboru stavebního

Více informací

19.10.2020-5.11.2020

Veřejná vyhláška

Vydání aktualizace č. 1 a Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Více informací

19.10.2020-4.11.2020

Záměr obce

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

19.10.2020-4.11.2020

Vyhlášení konkurzního řízení

na obsazení místa ředitel/ka Mateřské školy, Brno, Letní 3

Více informací

19.10.2020-30.10.2020

Usnesení vlády ČR a mimořádné opatření MZCR ze dne 12.10.2020

Více informací

13.10.2020-4.11.2020

Usnesení vlády ze dne 8.10.2020

Více informací

9.10.2020-26.10.2020

Omezení provozu ÚMČ Brno-Kníničky

Více informací

9.10.2020-26.10.2020

Usnesení vlády české republiky o vyhlášení nouzového stavu a o přijetí krizového opatření

Více informací

2.10.2020-2.11.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B4/19-CM, MČ Brno-sever, k.ú. Soběšice – rozšíření lesního hřbitova Soběšice včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatele se bude konat ve středu 21. října 2020 v 16:00 hod. v budově Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno, v zasedací místnosti č. 426.

Více informací

21.9.2020-29.10.2020

Plán zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky

na rok 2020

Více informací

3.2.2020-31.12.2020

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2020

Více informací

19.12.2019-24.12.2020

předchozí 1 2