Úřední deska

Název oznámení Platnost od–do

Zápis ze Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky VIII/16

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Závěrečný účet MČ Brno - Kníničky

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

28.5.2020-15.6.2020

Veřejná vyhláška - zrušení

veřejného projednání Návrhu Územního plánu města Brna včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území ve středu 17. června 2020 v 16:00 hod v sále Zastupitelstva města Brna Dominikánské nám. 1. Brno.

Více informací

27.5.2020-12.6.2020

Veřejná vyhláška

veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-2.7.2020

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Více informací

25.5.2020-10.6.2020

Veřejná vyhláška

veřejné projednání změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská, upraveného dle § 51 odst. 1 stavebního zákona včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území

Více informací

25.5.2020-16.7.2020

Záměr obce

prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Více informací

21.5.2020-6.6.2020

Veřejná vyhláška - zrušení veřejného projednávání

Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelaská

Více informací

21.5.2020-6.6.2020

Veřejná vyhláška-oznámení zahájení územního řízení

Stavba společnosti E.On Distribuce, a.s. - 104001787-Brno, K Bukovinám, rekonstrukce VN, NN, DTS II

Více informací

18.5.2020-4.6.2020

Vyhlášení konkurzního řízení

ředitel/ka Základní školy a mateřské školy Brno, Křenová 21,. příspěvková organizace

Více informací

14.5.2020-30.5.2020

předchozí 1 2

Novinky e-mailem