Digitalizace televizního kabelového rozvodu Kníničky-Bystrc

15. 05. 2013 | Po dlouhém vyjednávání byla dne 29. 4. 2013 podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci televizního kabelového rozvodu v Kníničkách a Zámostí. První etapa, která již probíhá, zahrnuje zkompletování nového zařízení pro příjem a šíření digitálního televizního signálu.

Toto zařízení bude během měsíce května nainstalováno v zázemí úřadu MČ Kníničky, nově ve sklepních prostorách, aby se předcházelo nepříznivým teplotním vlivům v letních a zimních měsících. Pokud vše půjde dle plánu, bude ve druhé polovině měsíce května do stávajících kabelových rozvodů rozšířen digitální televizní signál. Pro příjem digitálních televizních stanic, bude nutné ke starším typům televizorů, které nemají integrovaný Set-top box, přikoupit Set-top box externí.

Původní analogové programy zůstanou ve stávající skladbě, nicméně bude třeba je znovu naladit, protože budou přesunuty na jiné pozice a jejich původní umístění nahradí kanály digitální.

Vzhledem k tomu, že v první fázi rekonstrukce bude digitální signál šířen ve stávajících rozvodech, je možné, že v některých lokalitách nebude z počátku kvalita signálu zcela optimální. Tuto problematiku vyřeší navazující druhá etapa rekonstrukce, která bude probíhat do konce léta. Během této etapy postupně vyměníme stávající koaxiální kabely za optické vodiče a celá rozvodná síť bude tímto doladěna.

Věříme, že rekonstrukce kabelové sítě povede k vaší spokojenosti.

Za výkonný výbor Sdružení TKR

M. Smutný