Místní poplatek za komunální odpad v Brně

08. 01. 2020 | Splatnost do 31. 05. 2020 (v př. přistěhování do Brna po 1.květnu se splatnost odvíjí dle obecně závazné vyhlášky č. 16/2019)

Sazba poplatku

670 Kč za poplatníka a kalendářní rok

Titulem pro vznik poplatkové povinnosti je přihlášení se k pobytu a vlastnictví nemovitosti podléhající zpoplatnění (více na www.brno.cz/odpady)

Osvobození od poplatku

-        dítě, které v roce 2020 nedosáhlo či nedosáhne 4 let věku

-        senior, který v roce 2020 dosáhl či dosáhne věku 70 let a více

-        další osvobození dle obecně závazné vyhlášky č. 16/2019 a jak plnit ohlašovací povinnost najdete na www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku

1. online platbou v e-shopu městských služeb: www.brnoid.cz

2. bezhotovostním převodem:

na účet:                         111220022/0800

variabilní symbol:          rodné číslo poplatníka

3. v hotovosti: pokladní hodiny

a) po celý rok pokladna ve 3. patře na ulici Šumavská č. 35C,          Po             8.00–17.00

(výšková budova)                                                                  Út             8.00–12.00             13.00–14.30

b) od 1.4. do 31.5. pokladna MMB, Malinovského nám. 3, přízemí  St              8.00–17.00

Čt             8.00–12.00             13.00–14.00

Pá             8.00–12.00

Za domácnost může odvádět poplatky společný zástupce. Tento je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození

osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky). Ohlašovací povinnost plní i další skupiny poplatníků – více na www.brno.cz/odpady

Telefony: 542 174 304 -315, 318 – 322, e- mail: odpady@brno.cz I web: www.brno.cz/odpady

Přejete-li si získávat informace prostřednictvím e-mailových zpráv, je možno zaregistrovat se na uvedených webových stránkách.

Zajímá Vás příspěvek ve výši 1425 Kč na základní roční „šalinkartu“ pro poplatníky místního poplatku za komunální odpad ve městě Brně? (Podrobnější informace naleznete na stránce www.brno.cz/salinkarta)