Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs Kníničský advent Městská část Brno-Kníničky ve spolupráci s Kníničskými čerty vás srdečně zvou na Kníničský advent, který se uskuteční v sobotu 3.12.2022 v parku před MŠ Studánka. www.kninicky.eu/aktuality/kninicsky-advent Hlášení k datovým schránkám Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. www.kninicky.eu/aktuality/hlaseni-k-datovym-schrankam Den otevřených dveří - Knihovna Jiřího Mahena v Kníničkách Dne 20.11.2022 od 13:00 do 17:00 proběhne v naší knihovně den otevřených dveří. Vstup je umožněn ze strany od hřiště. Součástí akce bude i doprovodný program jako kvíz pro starší děti, hry s hračkami z lekotéky, aj.. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. www.kninicky.eu/aktuality/den-otevrenych-dveri-knihovna-jiriho-mahena-v-kninickach Upozornění - oprava ulice Kníničská Ve dnech 01.11. - 30.11.2022 bude Správa a údržba silnic JMK provádět opravu silnice II-384 Kníničská. Bude se provádět oprava havarijního stavu (odvodnění, obrubníky). www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-oprava-ulice-kninicska Milostivé léto II Od 1. září 2022 se spouští druhé kolo Milostivého léta. Nový začátek pro vás, kteří dlužíte veřejnoprávní instituci. www.kninicky.eu/aktuality/milostive-leto-ii Změny v třídění v Brně! Od začátku září v Brně třídíme jinak. NOVĚ patří do žlutých kontejnerů také konzervy a kovové obaly od potravin. Takže nejenom hliníkové nápojové plechovky a krabice od mléka, ale též konzervy, víčka od jogurtů a zavařenin, psí a kočičí konzervy, plechovky od čaje, 5l soudky od piva (prázdné) a další. www.kninicky.eu/aktuality/zmeny-v-trideni-v-brne Jednorázový příspěvek na dítě Ministerstvo práce a sociálních věcí od 15. srpna 2022 zavádí možnost podání žádosti o jednorázový příspěvek na dítě i na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, tedy i na našem obecním úřadě. Z kapacitních důvodů žádáme o předchozí telefonické sjednání schůzky na tel.: 546 223 196. Děkujeme za pochopení. www.kninicky.eu/aktuality/jednorazovy-prispevek-na-dite Pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří, které v případě že se k nim nikdo nepřihlásí v roce 2023 nenávratně propadnou státu. www.kninicky.eu/aktuality/pozemky-s-nedostatecne-identifikovanymi-vlastniky Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Na základě zjištění porušení právních předpisů může energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-pozemku-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. www.kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Dům pro Julii - terénní odlehčovací služba a domácí péče Pečujete o dítě nebo mladistvého s vážným onemocněním a potřebujete vystřídat?  chcete jet na výlet s dalším dítětem?  potřebujete chvilku pro sebe?  chcete zajít s partnerem na večeři či do divadla? Nabízíme komplexní služby - pečovatelské i zdravotní - viz příloha. www.kninicky.eu/aktuality/dum-pro-julii-terenni-odlehcovaci-sluzba-a-domaci-pece Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. www.kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka Kníničský advent 2016 - video V odkazu naleznete video z Kníničského adventu 2016 (Čertovská jízda, adventní trhy a adventní koncert v Kníničkách). www.kninicky.eu/aktuality/kninicsky-advent-2016-video E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení E-box je ekologickým a ekonomickým řešením sběru drobných elektrozařízení. www.kninicky.eu/aktuality/e-box-lidem-usnadni-trideni-drobnych-elektrozarizeni UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY Úprava cen odtahů při blokovém čištění www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-pro-obcany CZECH POINT Úřad MČ Brno Kníničky vydává prostřednictvím zřízeného pracoviště CZECH POINT na požádání ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy (dále jen „ISVS“), a to ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. www.kninicky.eu/aktuality/vydavani-overenych-vystupu-z-informacniho-systemu-verejne-spravy-czech-point KONTROLY KOMÍNŮ Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv www.kninicky.eu/aktuality/kontroly-kominu