Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs Kníničský advent 2023 V sobotu 2. prosince zve městská část Brno-Kníničky a Kníničští čerti všechny na Kníničský advent. Čekají vás tradičně adventní dílny, prodejní a řemeslný jarmark a bohatý kulturní program završený pekelně skvělou čertovskou show a koncertem Jana Bendiga. Plakát s kompletním programem naleznete v příloze. www.kninicky.eu/aktuality/kninicsky-advent-2023 Ztráty a nálezy Dne 20.11. byla v Kníničkách nalezena malá peněženka se sponou na bankovky. K vyzvednutí na úřadě MČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. Tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-7 NÁDRAŽÍ BRNO AKTUÁLNĚ Získejte jedinečný pohled na to, jak nové nádraží přetvoří tvář města. Urban centrum Brno zve na výstavu NÁDRAŽÍ BRNO AKTUÁLNĚ, která přináší jedinečnou možnost nahlédnout do jeho budoucí podoby prostřednictvím dokončené komplexní architektonické studie a 3D modelu nového nádraží a jeho okolí. Výstava bude zahájena 23. 11. v 17 h Setkáním s autory projektu a komentovanou prohlídkou u 3D modelu. www.kninicky.eu/aktuality/nadrazi-brno-aktualne Uzavírka ulice Šikulova Od pondělí 20. listopadu od 8:00 do pátku 24. listopadu 2023 do cca 16:00 bude ulice Šikulova zcela uzavřena, bez možnosti průjezdu. Bude zde probíhat dokončení výkopových prací pro uložení kabelu elektrického vedení a optického kabelu. Prosíme odstavte si případně své automobily z vjezdů. www.kninicky.eu/aktuality/uzavirka-ulice-sikulova Otevření pobočky knihovny v Kníničkách Pobočka knihovny v Kníničkách, Ondrova 25, bude od 16.11.2023 opět otevřena. Těšíme se na setkání. www.kninicky.eu/aktuality/otevreni-pobocky-knihovny-v-kninickach-ondrova-25 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 28.11.2023 od 08:00 do 16:00 přerušena dodávka elektrické energie. všechny odběry napájené z kabelové rozpojovací skříně SD R121980 umístěné mezi ulicemi Rozdrojovická a Hrázní viz.orientační mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá síť - odběrné místo p.č.745/6 k.ú.Kníničky www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-preruseni-dodavky-elektricke-energie-28 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin. Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Dáme na vás - Hřiště přístaviště Sokolské koupaliště Prostřednictvím Dáme na vás mohou Brňané ovlivnit místo, kde žijí, pracují, podnikají nebo studují. Seznamte se s finálovými projekty, mezi které byl vybrán i záměr na území městské části Brno-Kníničky - zbudování hřiště u přístaviště Sokolské koupaliště. www.kninicky.eu/aktuality/dame-na-vas-hriste-pristaviste-sokolske-koupaliste Ztráty a nálezy Na ulici K Lesu byly ve čtvrtek 26.10.2023 nalezeny klíče s ovladačem. K vyzvednutí na úřadě MČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. Tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-6 VÁNOČNÍ JARMARK na Kníničském adventu 2023 - přihláška pro prodejce Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 02.12.2023 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2023“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka. www.kninicky.eu/aktuality/vanocni-jarmark-na-kninicskem-adventu-2023-prihlaska-pro-prodejce Uzavření hřiště ,,pod pilířem" Z důvodu provádění stavebních prací spojených s pokládkou nových elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu v ulicích Přehradní, Šikulova a části ulic Rekreační a U Památníku bude hřiště ,,pod pilířem" na ulici Přehradní do konce listopadu uzavřeno. Děkujeme za pochopení. www.kninicky.eu/aktuality/uzavreni-hriste-pod-pilirem II. etapa rekonstrukce vedení el. energie a budování metropolitní sítě Vážení sousedé, v příloze naleznete informace ohledně dohodnutého průběhu prací spojených s pokládkou nových elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu pro vysokorychlostní internet a televizi v ulicích Přehradní, Šikulova a části ulic Rekreační a U Památníku. www.kninicky.eu/aktuality/ii-etapa-rekonstrukce-vedeni-el-energie-a-budovani-metropolitni-site Ztráty a nálezy Byly nalezeny klíče s ovladačem na cestě u řeky. K vyzvednutí na úřadě MČ Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno. Tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-5 MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2023 Rádi bychom Vás upozornili na blížící se den splatnosti poplatku za komunální odpad ve městě Brně, kterým je poslední květnový den, 31.5.2023. www.kninicky.eu/aktuality/mistni-poplatek-za-komunalni-odpad-v-brne-v-roce-2023 Hlášení k datovým schránkám Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. www.kninicky.eu/aktuality/hlaseni-k-datovym-schrankam Změny v třídění v Brně! Od začátku září v Brně třídíme jinak. NOVĚ patří do žlutých kontejnerů také konzervy a kovové obaly od potravin. Takže nejenom hliníkové nápojové plechovky a krabice od mléka, ale též konzervy, víčka od jogurtů a zavařenin, psí a kočičí konzervy, plechovky od čaje, 5l soudky od piva (prázdné) a další. www.kninicky.eu/aktuality/zmeny-v-trideni-v-brne Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin Společnost EG.D, a.s informuje o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy viz Příloha. V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti EG.D, a.s. anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky. Na základě zjištění porušení právních předpisů může energetický regulační úřad udělit vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokutu. www.kninicky.eu/aktuality/upozorneni-vlastnikum-ci-uzivatelum-nemovitosti-pozemku-na-potrebu-orezu-prip-odstraneni-drevin Seniorská obálka tzv. I.C.E. karta Naše městská část se zapojila do projektu seniorské obálky. Tzv. I.C.E. karta slouží záchrannému systému pro rychlé získání informací o pacientovi, kterého vyzvedávají v ohrožení života přímo u něj doma. www.kninicky.eu/aktuality/seniorska-obalka MČ Brno-Kníničky nabízí pronájem učebny www.kninicky.eu/aktuality/mc-brno-kninicky-nabizi-pronajem-uceben