Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs Oznámení - kontejnery na bioodpad-změna v termínu 09.-12.07.2021 www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-kontejnery-na-bioodpad Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají staré pneumatiky zdarma Od začátku června mohou Brňané celkem na dvaceti šesti sběrných střediscích odevzdávat použité pneumatiky. Tato služba je nově zdarma a týká se jak pneumatik s diskem, tak i bez disku. Doposud bylo možné odevzdat staré pneumatiky pouze na čtrnácti střediscích a služba byla zpoplatněna částkou 55,- Kč za pneumatiku s diskem a 30,- Kč za pneumatiku bez disku. www.kninicky.eu/aktuality/vybrana-sberna-strediska-odpadu-v-brne-odebiraji-stare-pneumatiky-zdarma Otevření dětského hřiště na Dolních Loukách Vážení sousedé, od soboty 05.06.2021 jsme opět otevřeli zrekonstruované dětské hřiště na Dolních Loukách. Přejeme příjemnou zábavu. ÚMČ Brno-Kníničky www.kninicky.eu/aktuality/otevreni-hriste-na-dolnich-loukach Ztráty a nálezy Ve čtvrtek 03.06.2021 byly nalezeny klíče na ulici K Bukovinám v blízkosti hřiště u tělocvičny. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-4 Uzavření tělocvičny Tělocvična městské části Brno-Kníničky bude až DO ODVOLÁNÍ I NADÁLE UZAVŘENA. Současná opatření vlády sice za podmínek omezení počtu osob, platných testů, či prodělaného očkování provoz umožňují, nicméně městská část vzhledem k absenci správce tělocvičny není schopna podmínky provozu kontrolovat. Po konzultaci konkrétních podmínek provozu kníničské tělocvičny s úředníky Krajské hygienické stanice nebyl provoz tělocvičny městské části povolen. Navíc za případné sankce spojené s nedodržováním opatření vlády by byla dle poskytnutých informací odpovědna městská část nikoliv uživatelé tělocvičny. Děkujeme za pochopení. www.kninicky.eu/aktuality/uzavreni-telocvicny-1 Ztráty a nálezy V sobotu 22.5.2021 byly nalezeny klíče na ulici Hluboček. Bližší informace v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky, Nová 11, 635 00 Brno, nebo na tel. 546 223 196. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-3 Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. www.kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. www.kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu Oznámení o uzavření dětského hřiště Dolní Louky www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky Dobrovolníkům „Ukliďme Česko“ nabízí SAKO Brno pytle pro úklidové akce Pod heslem „Ukliďme Česko: nevzdáváme to“ se v sobotu 27. března koná další ročník akce, jejímž smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků do úklidu nelegálních skládek či volně pohozených odpadků z měst a z přírody. www.kninicky.eu/aktuality/dobrovolnikum-uklidme-cesko-nabizi-sako-brno-pytle-pro-uklidove-akce Informace občanům ve věci ochrany kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch www.kninicky.eu/aktuality/informace-obcanum-ve-veci-ochrany-kvetoucich-koniklecu-v-prirodni-rezervaci-kamenny-vrch SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami. www.kninicky.eu/aktuality/sako-brno-vydava-doporuceni-pro-verejnost-k-nakladani-s-pouzitym-respiratorem-a-testovaci-sadou OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-9-2-2021-o-konani-scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky www.kninicky.eu/aktuality/prezident-republiky-vyhlasil-na-dny-8-a-9-rijna-2021-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-rozhodnutim-publikovanym-ve-sbirce-zakonu-pod-c-611-2020-sb Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 www.kninicky.eu/aktuality/informace-pro-obcany-vyse-poplatku-ze-psu-pro-rok-2021 Očkování imobilních seniorů 80+ www.kninicky.eu/aktuality/ockovani-imobilnich-senioru-80 Ztráty a nálezy Nalezen svazek klíčů na modré turistické trase, na cestě mezi Medlánkami a Kníničkami, v blízkosti Mniší hory. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-1 Prodloužení nouzového stavu Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti. Z důvodu vládních nařízení je i nadále provoz úřadů omezen. Pokud není vaše návštěva nezbytně nutná, prosíme, abyste upřednostnili telefonický nebo e-mailový kontakt. www.kninicky.eu/aktuality/prodlouzeni-nouzoveho-stavu Sběr odpadu a blokové čištění v MČ Brno-Kníničky v roce 2021 www.kninicky.eu/aktuality/sber-odpadu-a-blokove-cisteni-v-mc-brno-kninicky-v-roce-2021