Kninicky.cz - Aktuality www.kninicky.eu/aktuality/ cs Návrh nového územního plánu jde do opakovaného veřejného projednání Příprava nového brněnského územního plánu pokračuje do další fáze. Veřejnost teď bude mít možnost seznámit se s upraveným návrhem. Návrh bude zveřejněn v květnu, opakované veřejné projednání se bude konat v červnu. Veškeré informace a termíny budou s předstihem vyvěšeny na úředních deskách magistrátu města a městských částí a na Portálu územního plánování města Brna (www.upmb.brno.cz). www.kninicky.eu/aktuality/navrh-noveho-uzemniho-planu-jde-do-opakovaneho-verejneho-projednani Oznámení o uzavření dětského hřiště Dolní Louky - 2.fáze www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky-2-faze Umístění nových naučných prvků Zveřejňujeme tip na zpestření vašich procházek s dětmi. www.kninicky.eu/aktuality/umisteni-novych-naucnych-prvku Ztráty a nálezy V neděli 11.4.2021 byl nalezen klíč na školním hřišti u tělocvičny. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-2 BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021. Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021. Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021; Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021 www.kninicky.eu/aktuality/bezpecne-online-raz-dva-scitani-2021 V Brně startuje plošný sběr bioodpadu! V průběhu dubna v Brně začne systematický sběr biologicky rozložitelného odpadu. Do areálu městské svozové a úklidové společnosti SAKO Brno již bylo navezeno všech 1 000 kusů biopopelnic, které budou umísťovány na vybraná stanoviště v ulicích města. www.kninicky.eu/aktuality/v-brne-startuje-plosny-sber-bioodpadu Na Brněnské přehradě začíná 75. plavební sezóna, výročí DPMB oslaví Dnem čisté mobility Na Brněnské přehradě bude opět veseleji, po zimní přestávce se na její hladinu vrátí lodě DPMB. Letošní sezóna je v pořadí 75., epidemiologická situace oslavám zatím nepřeje, přesto je podnik chystá. Spolu s Teplárnami Brno by DPMB rád uspořádal Den čisté mobility. Lodě vyplují bez slavnostního zahájení v pátek 2. dubna 2021 dle jízdního řádu. www.kninicky.eu/aktuality/na-brnenske-prehrade-zacina-75-plavebni-sezona-vyroci-dpmb-oslavi-dnem-ciste-mobility Oznámení o uzavření dětského hřiště Dolní Louky www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-o-uzavreni-detskeho-hriste-dolni-louky Dobrovolníkům „Ukliďme Česko“ nabízí SAKO Brno pytle pro úklidové akce Pod heslem „Ukliďme Česko: nevzdáváme to“ se v sobotu 27. března koná další ročník akce, jejímž smyslem je zapojit co nejvíce dobrovolníků do úklidu nelegálních skládek či volně pohozených odpadků z měst a z přírody. www.kninicky.eu/aktuality/dobrovolnikum-uklidme-cesko-nabizi-sako-brno-pytle-pro-uklidove-akce Informace občanům ve věci ochrany kvetoucích konikleců v přírodní rezervaci Kamenný vrch www.kninicky.eu/aktuality/informace-obcanum-ve-veci-ochrany-kvetoucich-koniklecu-v-prirodni-rezervaci-kamenny-vrch SAKO Brno vydává doporučení pro veřejnost k nakládání s použitým respirátorem a testovací sadou Povinné nošení respirátorů a hlavně začátek povinného testování zaměstnanců ve firmách s sebou nese zvýšené množství tohoto odpadu a manipulace s ním. Ve snaze přispět k minimalizaci rizika nákazy a předejít nesprávnému zacházení, vydává společnost SAKO Brno aktualizované doporučení pro firmy a občany, jak nakládat s použitými respirátory a testovacími sadami. www.kninicky.eu/aktuality/sako-brno-vydava-doporuceni-pro-verejnost-k-nakladani-s-pouzitym-respiratorem-a-testovaci-sadou OZNÁMENÍ Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na starosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. www.kninicky.eu/aktuality/oznameni-ceskeho-statistickeho-uradu-ze-dne-9-2-2021-o-konani-scitani-lidu-domu-a-bytu-v-roce-2021-v-ceske-republice Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky www.kninicky.eu/aktuality/prezident-republiky-vyhlasil-na-dny-8-a-9-rijna-2021-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-rozhodnutim-publikovanym-ve-sbirce-zakonu-pod-c-611-2020-sb Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 Informace pro občany: výše poplatků ze psů pro rok 2021 www.kninicky.eu/aktuality/informace-pro-obcany-vyse-poplatku-ze-psu-pro-rok-2021 Očkování imobilních seniorů 80+ www.kninicky.eu/aktuality/ockovani-imobilnich-senioru-80 Ztráty a nálezy Nalezen svazek klíčů na modré turistické trase, na cestě mezi Medlánkami a Kníničkami, v blízkosti Mniší hory. K vyzvednutí v budově Úřadu městské části Brno-Kníničky. www.kninicky.eu/aktuality/ztraty-a-nalezy-1 Prodloužení nouzového stavu Vláda na žádost hejtmanů vyhlásila nový nouzový stav od půlnoci z neděle na pondělí na dobu 14 dní. Většina dosavadních protiepidemických opatření zůstává v platnosti. Z důvodu vládních nařízení je i nadále provoz úřadů omezen. Pokud není vaše návštěva nezbytně nutná, prosíme, abyste upřednostnili telefonický nebo e-mailový kontakt. www.kninicky.eu/aktuality/prodlouzeni-nouzoveho-stavu Sběr odpadu a blokové čištění v MČ Brno-Kníničky v roce 2021 www.kninicky.eu/aktuality/sber-odpadu-a-blokove-cisteni-v-mc-brno-kninicky-v-roce-2021 Začíná další ročník Dáme na vás! 1. února 2021 začíná další ročník Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna. www.kninicky.eu/aktuality/zacina-dalsi-rocnik-dame-na-vas Očkování proti COVID-19 pro seniory 80+ www.kninicky.eu/aktuality/ockovani-proti-covid-19-pro-seniory-80