Zastupitelstvo

Lenka Ištvanová – starosta

Miroslava Keprtová – místostarosta

Aleš Chrastil – člen zastupitelstva, kontrolního výboru a předseda finančního výboru

Ing. Petr Vokřál – člen zastupitelstva a předseda kontrolního výboru

Ing. Hana Fojtíčková – člen zastupitelstva a člen finančního výboru

Ing. Petr Juránek – člen zastupitelstva a člen kontrolního výboru

Petra Burgerová, Dis – člen zastupitelstva

Ing. Josef Stodůlka – člen zastupitelstva
Bc. Martin Žák – člen zastupitelstva

ČLENOVÉ VÝBORŮ, KTEŘÍ NEJSOU V ZASTUPITELSTVU:
Ing. Václav Hrnčíř – člen finančního výboru
email: