Základní informace o MČ Brno-Kníničky

Městská část Brno – Kníničky je jednou z nejmenších městských částí města Brna dle počtu obyvatel. Svojí rozlohou však patří mezi jednu z největších městkých částí. Její území o velikosti 10,9 km2 se rozkládá na severozápadě města. Společnou hranici má s Bystrcí, z brněnských městských částí sousedí ještě s Komínem.2Na severu sousedí s katastrálním územím Chudčic, Rozdrojovic a Veverské Bítýšky, které přináleží okresu Brno – venkov.2

Umístění Kníniček na mapě Brna

Katastrální území Kníniček je z části tvořeno i vodní plochou Brněnské (Kníničské) přehrady. Přehradní hráz byla budována na řece Svratce v letech 1938–1941 proti záplavám. Přírodní jezero cca 10 km dlouhé, místy až 800 m široké, obsah cca 25 mil. m3 vody. Brněnská přehrada je vyhledávanou rekreační oblastí s lodní dopravou a sportovišti. Láká nejen vyznavače lodních sportů a lenošení u v těchto dnech již zelené vody, ale i k toulání Podkomorskými lesy nad pravým břehem a k návštěvě znovu zpřístupněného hradu Veveří.

Počet obyvatel k 1.1.2021

1052

Znak a vlajka

Znak Kníniček

Znak Kníniček je tvořený stříbrnou radlicí provázenou dvěma stříbrnými hrozny na modrém šťítě.

Vlajka Kníniček

Vlajka Kníniček tvoří dva vodorovné vlnovitě dělené pruhy – bílý-modrý – v poměru 1:1, se třemi vlnkami. V modrém pruhu u žerdi je radlice a dva hrozny, vše v bílé barvě. Poměr šířky k délce je 2:3.

Ulice v Kníničkách

Následující obrázek ukazuje stručnou mapku Kníniček včetně největších ulic.

(čerpáno z: Brněnských ulic)

Ambrožova - od roku 2001, pojmenována podle Jaroslava Ambrože (1901-1963), starosty a kronikáře obce, ředitele místní školy a kulturního a osvětového pracovníka

Dolní louky - od roku 2000, pojmenována podle starého pojmenování místní polní tratě, na níž se ulice nachází

Hrázní – od roku 1994, pojmenovana podle polohy komunikace, jejíž začátek
je u hráze Brněnské přehrady

Hluboček - od roku 2001, pojmenována podle starého názvu potoka, v jehož blízkosti se ulice nachází

K Lesu – od roku 1991, pojmenována podle směru ulice

K Bukovinám – od roku 1991, pojmenována podle směru ulice k lesu, tzv. Bukoviny; dřívější názvy: Dělnická (Arbeitergasse), Proletářská

Místní - od roku 2001, pojmenována podle starého vžitého lidového názvu lokality

Nová – od roku 1991, pojmenována podle doby vzniku zástavby ulice

Ondrova – od roku 1960, pojmenována podle Josefa Ondry (1905 – 1944), který byl umučen nacisty pro účast v odboji

Přehradní – od roku 1960, pojmenovaná podle směru ulice vedoucí k přehradě

Rekreační – od roku 1960, ulice se nachází v rekreační oblasti Brna

Šikulova – od roku 1978, ulice pojmenovaná po Františku Šikulovi (1894–1931), hrázný Brněnské přehrady, který se zasloužil o její záchranu před zničením nacisty v roce 1945.

U Kaple - od roku 1998, pojmenována podle polohy ulice poblíž kaple

U Luhu - od roku 2000, pojmenována podle polohy ulice na staré místní polní trati stejného jména

U Památníku – od roku 1960, pojmenována podle památníku připomínajícího osvobození Kníniček Rudou armádou v dubnu roku 1945, dřívější název: Staroosadní (Altdorfgasse)