Městská část Brno - Kníničky

Aktuality

  • Brno rozdává kompostéry

    19.03.2018 | Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.

  • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ROZDROJOVICÍCH

    19.03.2018 | V měsíci srpnu bude probíhat přímestský tábor v Rozdrojovicích.

  • MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2018

    08.03.2018 | Upozorňujeme občany, že místní poplatek ze psů za rok 2018 je splatný k 31.3.2018. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 19-17721621/0100 vedený u Komerční banky, a. s. v Brně, nebo hotovostně na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Prosíme občany o včasnou úhradu poplatku s uvedením správného variabilního symbolu. Nezapomeňte také nahlásit nové psy, nebo pokud máte v MČ nově trvalý pobyt psa přehlásit na ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Informace o sazbách poplatku, slevách, osvobození, přidělených variabilních symbolech apod. sdělí pracovník ÚMČ: Tomáš Marčík, tel.: 546 210 216, email: financni@brno-kninicky.cz

archiv aktualit

Novinky e-mailem