Městská část Brno - Kníničky

Aktuality

  • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ROZDROJOVICE

    07.02.2019 | Ve dnech 5. - 9. srpna 2019 bude probíhat příměstský tábor v Rozdrojovicích. Info v příloze.

  • Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 16.1. až 24.4. 2019

    07.02.2019 | Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple.

  • MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2019

    05.02.2019 | Upozorňujeme občany, že místní poplatek ze psů za rok 2019 je splatný k 31.3.2019. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 19-17721621/0100 vedený u Komerční banky, a. s. v Brně, nebo hotovostně na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Prosíme občany o včasnou úhradu poplatku s uvedením správného variabilního symbolu. Nezapomeňte také nahlásit nové psy, nebo pokud máte v MČ nově trvalý pobyt psa přehlásit na ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Informace o sazbách poplatku, slevách, osvobození, přidělených variabilních symbolech apod. sdělí pracovník ÚMČ: Denisa Kocmánková, tel.: 546 210 216, email: financni@brno-kninicky.cz

archiv aktualit

Novinky e-mailem