Městská část Brno - Kníničky

Aktuality

  • Obnovení aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s. Brňáci pro Brno, která má za úkol zkvalitnit proces oprav místních komunikací + silnic II. a III. třídy.

    20.06.2017 | Jedná se o aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s., Brňáci pro Brno, která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě BKOM. Informace, které v aplikaci sdělíte, příslušný technik společnosti Brněnské komunikace a.s. prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady.

  • Kam s použitými pneumatikami?

    22.05.2017 | Potřebujete se zbavit bezplatně starých pneumatik? Máte několik možností jak zlikvidovat staré pneumatiky - viz příloha.

  • SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017

    17.05.2017 | Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás pilotní projekt svozu bioodpadu. Vzhledem k tomu, že město Brno v současné době nenabízí pro občany možnost svozu biologického odpadu rostlinného původu ze zahrad a domácností, bude pro Vás přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Do budoucna plánujeme mobilní trasu postupného umístění kontejneru na několik stanovišť.

archiv aktualit

Novinky e-mailem