Zasedání zastupitelstva 20.4.2020

Zasedání nebude svoláno z důvodů krizových opatření přijatých vládou ČR, náhradní termín bude zveřejněn po ukončení opatření v souladu s právními předpisy