VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - „Zpracování projektové dokumentace: Jedlý park"

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu a částečnou revitalizaci Jedlého parku v k.ú. Kníničky včetně inženýringu, souvisejících správních poplatků, autorského dozoru a poskytnutí výhradní a neomezené licence k autorskému dílu - projektové dokumentaci zakázky „Zpracování projektové dokumentace: Jedlý park“.

Předpokládaná doba plnění: listopad 2022 - listopad 2023.

Předpokládaná hodnota zakázky: 200.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty

Lhůta pro podání nabídky: 21.11.2022 do 12:00 hodin