Omezení úředních hodin

Platí, že po tyto dny bude upřednostňován písemný, elektronický nebo telefonický kontakt se zasíláním dokumentů na elektronickou adresu podatelna.kninicky@brno.cz anebo do datové schránky úřadu uwcbyi5, popřípadě na pracovní emailové adresy zaměstnanců úřadu, které najdete na webu městské části www.kninicky.eu (struktura úřadu).

Úřad městské části města Brna, Brno-Kníničky, je otevřen v úředních hodinách v omezeném rozsahu pouze po telefonické domluvě:

Úřední hodiny včetně podatelny úřadu:

Pondělí 8:00 - 11:00 hod. 12:00 - 14:00 hod.
Středa -------------------- 12:00 - 17:00 hod.

Prosíme občany, aby upřednostňovali písemný, elektronický nebo telefonický kontakt s pracovníky úřadu. V neodkladných záležitostech si domluvte schůzku s příslušným pracovníkem telefonicky nebo emailem.

K návštěvě úřadu prosím využívejte, při splnění všech hygienických opatření, pouze výše uvedených úředních hodin.

Kontakty v neodkladných záležitostech:

-      ve věcech finančních:                     financni@brno-kninicky.cz, tel. 602 238 389

-      ve věcech stavebního řádu:            stavebni@brno-kninicky.cz, tel. 725 112 409

-       v ostatních záležitostech:               starosta@brno-kninicky.cz, tel. 724 150 602