MATEMATICKÉ TŘÍDY V ZŠ SIROTKOVA

11. 04. 2018 | ZŠ Sirotkova pro školní rok 2018/19 opět otevírá  páté  a doplňuje 6. třídy se zaměřením na výuku matematiky a informatiky.

Nabízíme – vysokou úroveň výuky, 2 hod. informatiky od 5. do 9. třídy,  vyšší hodinovou dotaci matematiky, menší počet žáků ve třídě, dělení třídy na skupiny pro výuku jazyků, informatiky, tělesné výchovy. Učíme podle učebnic pro víceletá gymnázia, úzce spolupracujeme s Gymnáziem třída Kpt. Jaroše, vedeme Klub Mensy ČR, do výuky Aj a Šj jsou zapojeni rodilí mluvčí, jsme autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge Exams, pořádáme zahraniční pobyty pro žáky. Žáci mají vysokou úspěšnost u přijímacích zkoušek na gymnázia.Výběrové řízení se koná 29. a 30. května v 8.00 hod. Přijďte se podívat do školy v Den otevřených dveří pro tyto žáky 16. 5. od 14.00 do 17.00 hod. Přihlášky a další informace na webové stránce www.zssirotkova.cz.