Sdružení Televizního kabelového rozvodu Kníničky – Bystrc

18. 07. 2012 | Úhrada členského příspěvku Vážení členové Sdružení kabelové televize TKR Kníničky – Bystrc. Obracíme se na Vás po čtyřech letech každodenní dodávky televizního signálu pro Váš televizní přijímač a upozorňujeme, že je nutné uhradit členský příspěvek za období roků 2009 – 2013.

Tento příspěvek byl z důvodu plánované digitalizace sítě stanoven na částku 500 Kč/ročně a byl odhlasován Valnou hromadou, která se konala dne 20. 6. 2012. Celková částka členského příspěvku za uvedené roky tedy činí 2500 Kč.

Výše členského příspěvku zajistí do budoucna příjem kvalitního digitálního signálu pro moderní televizory a to i se zachováním příjmu analogového signálu pro starší typy televizorů. Do nových digitálních multiplexů budou převedeny všechny stávající programy a přidány slovenské programy Markíza, Joj, Doma, TA3 a TV Patriot.

Členové sdružení, kteří dosud neuhradili členský příspěvek za období 2006 – 2008 jsou tímto opětovně vyzvání k uhrazení částky 1000 Kč.

V případě nedodržení platební discipliny členů Sdružení nedojde k digitalizaci a o přeplatku rozhodne valná hromada. Neplatící členové budou dle odst. IV/2 stanov Sdružení TKR odpojení bez náhrady.

Členský příspěvek ve výši 2500,- Kč prosím uhraďte v hotovosti v 1. patře objektu spojovacího krčku mezi MŠ a tělocvičnou v Kníničkách (vchod z ulice U Kaple) v termínech:

24. a 26. července 2012 (úterý a čtvrtek) v čase 9:00 – 12:00 a 16:00 – 19:00

30. července 2012 (pondělí) v čase 16:00 – 19:30

 

Dotazy a připomínky můžete zasílat na adresu sdruzeni.tkr@gmail.com

Zápis z valné hromady konané dne 20. června 2012 bude k nahlédnutí  při platbě příspěvku.

 

Výkonný výbor Sdružení TKR Kníničky – Bystrc.

p. Liška      603251367

p. Božek     739750815

p. Borský   737945156

p. Smutný  606794223