ZABEZPEČNÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ

24. 10. 2012 | Nastává zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty či chalupy. Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto měsíců nejvíce využívají zloději a také nevítaní nocležníci.

Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují trvanlivé zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je například spálený nábytek či fotky, kterými si bezdomovci v chatách zatápí.

 

Policisté pravidelně provádí kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem měla vycházet od majitelů objektů.

 

Je vhodné dodržovat následující doporučení, díky kterým lze snížit riziko vloupání, nebo alespoň zamezit větším škodám:

 

  • Zvolte vhodné zabezpečení chaty s ohledem na hodnotu jejího zařízení (v některých případech jednoduchých chat bez hodnotnějšího vybavení se nemusí investice do drahého zabezpečení vyplatit, protože škoda vzniklá poškozením bezpečnostních dveří převýší hodnotu věcí, které by mohl zloděj z chaty odnést).

 

  • V blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které by mohlo pachateli usnadnit násilné vniknutí do chaty.

 

  • Po dobu, kdy chatu pravidelně nenavštěvujete, si odvezte veškeré cenné věci (televize, rádia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.).

 

  • Snažte se objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.

 

  • Pokud žije v blízkosti chaty důvěryhodná osoba, která zde trvale bydlí nebo se zde alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.

 

  • V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vašeho souseda se nezdráhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR přes tísňovou linku 158.

 

 

nprap.  Petra Hrazdírová

Preventivně informační oddělení

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje