Sběr bioodpadu v MČ Brno-Kníničky v roce 2021

Vážení spoluobčané,

i v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny přistavení kontejnerů jsme upravili dle vašich připomínek a jsou stanoveny již od začátku března až do konce listopadu. Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 sběrová místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památníku a Místní. Udržujte, prosím, pořádek kolem kontejnerů a nevhazujte do nich jiný druh odpadu, než bioodpad!

datum

den

stanoviště 1

stanoviště 2

stanoviště 3

05-08.03.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

19-22.03.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

02-05.04.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

16-19.04.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

30.04.-03.05.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

14-17.05.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

28-31.05.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

11-14.06.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

25-28.06.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

09-12.07.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

23-26.07.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

06-09.08.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

20-23.08.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

03-06.09.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

17-20.09.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

01-04.10.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

15-18.10.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

29.10.-01.11.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

12-15.11.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

26-29.11.2021

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na tel. 724 150 602 nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka

 

Mapy stanovišť:

U Kaple:

U Památníku:

Místní: