Aktuality

 • Pozvánka na dětský den

  | 24.05.2022

  Městská část Brno-Kníničky vás srdečně zve na dětský den, který se bude konat dne 3.6.2022 od 15:00 do 19:00 hod na hřišti Dolní Louky. Občerstvení bude zajištěno. Pozvánku naleznete v příloze. Těšíme se na vaši účast.

 • MÍSTNÍ POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD V BRNĚ V ROCE 2022

  | 16.05.2022

  Připomínáme, že výše poplatku v roce 2022 činí 670 Kč a splatnost je k 31.05.2022.

 • Upozornění na zákaz parkování od 17.5.2022

  | 11.05.2022

  Upozorňujeme, že od 17..5.2022 bude probíhat demontáž původních betonových sloupů elektrického vedení v ulicích K Bukovinám a U Památníku. Prosíme všechny spoluobčany, aby ve svém vlastním zájmu neparkovali svá vozidla na ulici K Bukovinám od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí Nová a na ulici U Památníku od křižovatky s ulicí K Bukovinám po křižovatku s ulicí Přehradní a řídili se tak zákazovými značkami umístěnými na komunikacích.

 • Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky hudebního skladatele Jana Nováka

  | 11.05.2022

  Srdečně vás zveme na slavnostní odhalení pamětní desky hudebního skladatele Jana Nováka, které proběhne v sobotu 14. 5. 2022 v 15 hodin v Parku U Lva. Skladby Jana Nováka zazní v provedení Indigo Quartet.

 • Spolek TKR Kníničky-Bystrc upozorňuje

  | 27.04.2022

  Z důvodu přepojování sítě TKR bude v následujících 14 dnech docházet k výpadkům signálu televize. Neměli by mít dlouhotrvající charakter. Děkujeme za pochopení.

 • Náborové akce - Policie ČR

  | 25.04.2022

  Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje pořádá ve dnech 20. května, 24. června, 22. července, 19. srpna, 16. září a 14. října workshop ,,Policistou na zkoušku 2022". Přijďte si vyzkoušet pod dohledem policistů vybrané policejní činnosti. Více viz příloha.

 • Co všechno je možné zažít v galerii? Ukáže festival Brno Art Week

  | 13.04.2022

  Umění vždy reflektovalo společenskou situaci i změny, se kterými se vypořádáváme. To bezesporu platí také o umění současném a festivalu Brno Art Week. Po pandemii covidu se proto značná část programu bude odehrávat opět v galeriích či veřejném prostoru – cílem letošního ročníku je upozornit na pestrost brněnské výtvarné scény a pomoci návratu publika do uměleckých institucí. Zároveň nelze zavírat oči před novou situací způsobenou válkou na Ukrajině. Program proto zohledňuje i ukrajinské uprchlíky jako důležitou návštěvnickou skupinu.

 • Vítání občánků 2022 Kníničky

  | 12.04.2022

  Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi dne 21.05.2022 od 10 hod.

 • Pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky

  | 06.04.2022

  Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří, které v případě že se k nim nikdo nepřihlásí v roce 2023 nenávratně propadnou státu.

 • Jaro bez dluhů s DPMB

  | 14.03.2022

  Brněnský dopravní podnik nabízí lidem další možnost, jak se zbavit nezaplacených pokut. Připravil vlastní akci Jaro bez dluhů s DPMB

 • Válka na Ukrajině – ubytování uprchlíků, možnosti pomoci, kontakty a informace

  | 01.03.2022

  Souhrn nejdůležitějších informací, které se týkají ubytování uprchlíků z Ukrajiny a možností pomoci okupované zemi. Informace jsou pravidelně aktualizovány na základě komunikace s centrálními orgány a s Jihomoravským krajem.

 • Konkurz Brněnského Dětského Divadla

  | 10.02.2022

  Konkurz Brněnského Dětského Divadla (BDD) se uskuteční v neděli 1. května 2022 od 9:00 do 16:00 hod. v prostorách sálu/auly Gymnázia Matyáše Lercha, Žižkova 55, Brno. Konkurzu se mohou zúčastnit děti s různými zájmy ve věku od 8 do 16 let, resp. mládež do 18 let. Více informací v přiloženém letáčku.

předchozí 1 2 3 4