Aktuality

 • Brno rozdává kompostéry

  | 19.03.2018

  Na jaře 2018 mohou občané města Brna získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve spolupráci s městem Brnem jich v rámci projektu podporovaného evropskými fondy rozdá hned 2 100 kusů. Cílem je podpořit správné nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a kompostování jako nejvhodnější způsob jejich využití.

 • PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ROZDROJOVICÍCH

  | 19.03.2018

  V měsíci srpnu bude probíhat přímestský tábor v Rozdrojovicích.

 • MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ 2018

  | 08.03.2018

  Upozorňujeme občany, že místní poplatek ze psů za rok 2018 je splatný k 31.3.2018. Poplatek je možné uhradit bankovním převodem na účet č. 19-17721621/0100 vedený u Komerční banky, a. s. v Brně, nebo hotovostně na pokladně ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Prosíme občany o včasnou úhradu poplatku s uvedením správného variabilního symbolu. Nezapomeňte také nahlásit nové psy, nebo pokud máte v MČ nově trvalý pobyt psa přehlásit na ÚMČ Brno-Kníničky, Nová 11. Informace o sazbách poplatku, slevách, osvobození, přidělených variabilních symbolech apod. sdělí pracovník ÚMČ: Tomáš Marčík, tel.: 546 210 216, email: financni@brno-kninicky.cz

 • Pozvánka na PING-PONGový turnaj

  | 26.02.2018

  který se uskuteční v sobotu 24.3.2018 v 8:45 v tělocvičně Kníničky, Ondrova 25

 • Tradiční Tříkrálová sbírka

  Tradiční Tříkrálová sbírka

  | 06.02.2018

  -pořádaná Charitou České republiky se v Kníničkách uskutečnila dne 13.1.2018.Díky Vaší štědrosti se pro lidi v nouzi vybralo celkem 30.889,- Kč. Za Vaše dary upřímně děkujeme.

 • Nabídka vzdělávacích akcí programu „Informovaný senior“ únor – duben 2018

  | 08.01.2018

  Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace nabízí občanské veřejnosti vzdělávací akce, které se budou konat v sídle školy Čichnova 23, Brno-Komín (zastávka MHD „Vozovna Komín“, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84):

 • Rukodělné dílny v Kníničkách pořádané ÚMČ Kníničky 10.1. až 2.5. 2018

  | 03.01.2018

  Dílny se budou konat jako obvykle vždy ve středu od 18 do 21 hodin v dílně v prvním patře krčku školní budovy v Kníničkách. Vchod z ulice U kaple.Večery, kdy budeme dělat marocký štuk, budou prodlouženy do 22 hodin. Náplň jednotlivých dílen (počet večerů na jednotlivé techniky je možné po vzájemné dohodě upravit) :

 • Nález cvičebního batohu

  | 29.11.2017

  V úterý 28.11.2017 byl nalezen na zastávce MHD cvičební batoh s dámskými legínami a boty adidas - foto v příloze. Majitelka si je může vyzvednout na úřadě městské části. Bližší informace na tel. 724 150 602.

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům pozemků pro potřebu ořezu příp. odstranění dřevin

  | 16.10.2017

  bližší informace naleznete v přiloženém letáku.

 • Dny otevřených dveří - exkurze v ČOV Brno - Modřice

  | 18.08.2017

  Přijďte se podívat na jednu z nejmodernějších čistíren odpadních vod ve střední Evropě! Dovolujeme si Vás pozvat na Dny otevřených dveří, které se budou konat v průběhu měsíce září ve dnech - viz přízpěvek.

 • INFORMACE k investiční akci společnosti E.ON Distribuce, a.s. „REKONSTRUKCE VN, NN, DTS I V MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY“

  | 10.08.2017

  Vážení občané, mnozí z Vás v poslední době obdrželi poštou „Žádost o souhlas se stavbou, schválení, podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ a/nebo „Žádost o stanovisko (vyjádření) k vydání územního rozhodnutí a realizaci stavby“

 • Obnovení aplikace společnosti Brněnské komunikace a.s. Brňáci pro Brno, která má za úkol zkvalitnit proces oprav místních komunikací + silnic II. a III. třídy.

  | 20.06.2017

  Jedná se o aplikaci společnosti Brněnské komunikace a.s., Brňáci pro Brno, která umožňuje občanům upozornit na závady na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě BKOM. Informace, které v aplikaci sdělíte, příslušný technik společnosti Brněnské komunikace a.s. prověří a v případě oprávněnosti požadavku zajistí opravu závady.

předchozí 1 2 3 4

Novinky e-mailem