Knihovna Jiřího Mahena

pobočka Ondrova 25, Brno-Kníničky

OTEVÍRACÍ DOBA Čt: 13:00-18:00 hod

Knihovna patří mezi nejmenší pobočky, poskytuje základní výpůjční a informační služby čtenářům všech věkových kategorií. Aktivně spolupracuje s MŠ Ondrova. V r. 2017 se zapojila do sítě automatizovaných provozů KJM.Je umístěna v prostorách předsálí tělocvičny u Mateřské školky (vstup z ulice U Kaple)

Vedoucí: Libuše Pelánová
Telefon 770 147 535
E-mail: kninicky@kjm.cz

Odebírané časopisy: 2
Knihovní fond: 647 sv. stálého fondu + 1600 sv. výměnného fondu
Audiofond: 29 MP3

 

Automatizace: ano
Kopírování: ne
Internet: ano, 1 PC pro veřejnost

 

Přistupnost pro handicapované: Ne.