Blokové čištěnív Brně Kníničkách v roce 2020

Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 26. 3. 2020

Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 15. 4. 2020

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:

1. kolo  22. 6. a 24. 6. 2020

2. kolo  19. 10. a 27. 10. 2020

Čištění komunikací vnější: 1. 7. 2020