Sběrové dny

  • SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2018

    Vážení spoluobčané, I v letošním roce jsme pro Vás připravili svoz bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru jsou stanoveny od května do listopadu, kdy bude přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám. Dále jsme rozšířili přistavení kontejneru o 2 další stanoviště, a to na ulici U Památníku a ulici Místní, která se budou střídat. Mapy stanovišť nalezne v příloze.

Novinky e-mailem