Sběrové dny

  • SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 - POSLEDNÍ TERMÍNY SVOZU

    SBĚR BIOODPADU V MČ BRNO-KNÍNIČKY V ROCE 2017 - POSLEDNÍ TERMÍNY SVOZU

    Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme pro Vás připravili pilotní projekt svozu bioodpadu. Termíny přistavení kontejneru byly stanoveny od května do října, ale vzhledem k vysokému zájmu bude pro Vás i v listopadu přistaven velkoobjemový kontejner na bioodpad na sběrné místo křižovatky U Kaple x K Bukovinám.

Novinky e-mailem