Blokové čištění v Brně Kníničkách v roce 2021

Termíny blokového čištění:

Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 25. 3. 2021

Blokové čištění místních komunikací a chodníků po ukončení zimního období: 16. 4. 2021

Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací:

- 1. kolo  21. 6. a 23. 6. 2021

- 2. kolo  11. 10. a 18. 10. 2021

Čištění komunikací vnější: 12. 7. 2021