Mimořádná opatření vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19