Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR, opatření obecné povahy MV