KONTROLY KOMÍNŮ

01. 01. 2011 | Nařízení vlády č. 91/ 2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupilo v účinnost 1. ledna 2011 a nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína. Oproti dosud platné vyhlášce se výrazně zmírňují požadavky na kontroly spalinových cest. Zatímco do konce roku 2010 byla v případě komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na tuhá a kapalná paliva s výkonem do 50 kW, povinnost provádět čištění, popřípadě kontrolu, šestkrát ročně, podle nového nařízení budou stačit čištění pouze tři.

Provozovatelé komínu, do kterého jsou zapojeny spotřebiče na plynná paliva, budou povinni čistit nebo kontrolovat spalinové cesty pouze jednou ročně bez ohledu na výkon připojeného spotřebiče. Dosud je třeba u výkonů do 50 kW provádět kontroly dvakrát ročně, u výkonů nad 50 kW čtyřikrát ročně. Komíny do 50 kW, které nejsou opatřeny komínovou vložkou, a které je třeba podle stávající vyhlášky kontrolovat šestkrát ročně, se v novém předpisu vůbec neuvažují. Novela přichází proto, že stávající vyhláška č. 111 z roku 1981 je podle názoru ministerských úředníků zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné. Komíny by se rovněž mohly častěji čistit svépomocí, čímž poklesnou náklady na jejich čištění až na čtvrtinu původní ceny. Od 1.1. 2011 jsou kontroly komínů povinné!

Kvůli zanedbaným komínům ročně vyhoří přes 300 obytných domů. V loňském roce navíc požárů přibylo o čtvrtinu a se stejnými čísly můžeme počítat i letos. Vláda proto od ledna roku 2011 zavádí nové nařízení, které nařizuje pravidelnou kontrolu komína od kominíka alespoň jednou ročně. Toto nařízení platí pro domácnosti rodinných a bytových domů, ale i chat a chalup. Do některých větších bytových domů bude muset kominík přijít dvakrát ročně, pizzerie nebo restaurace s krbem se budou kontrolovat každé dva měsíce. Kontrole se nevyhnou ani komíny od kotlů a karem na plyn.

Jaké další změny přinese nové nařízení? Změny přinesou také jistá ulehčení. Například u kotlů na dřevo a uhlí bylo čištění povinné šestkrát za rok, od příštího roku to bude jen dvakrát až třikrát, na chalupách jen jednou. Povinná kontrola se netýká vafek odvětrávaných fasádou a nevztahuje se ani na nepoužívané komíny, které však musí být zakryté proti dešti a označené tak, aby bylo jasné, že nejsou v provozu. Vloni ještě stačilo, aby kominík vydal po čištění pouze stvrzenku. Od nového roku se bude muset vyplňovat zpráva o kontrole, kde budou mimo jména kominíka a majitele objektu uvedeny i zjištěné nedostatky odstraněné na místě a neodstraněné i specifika čištěné spalinové cesty.

Jaké problémy může přinést nepravidelné čištění? Užíváním zanedbaného komínu vám hrozí především velké nebezpečí v podobě otravy oxidem uhelnatým, který zaneseným komínem nemůže volně odcházet spolu se spalinami a tím pádem se vrací zpět do prostoru – v nejhorším případě obytného. Druhým logickým nebezpečím je požár vzniklý vznícením sazí, jejichž vysokou teplotou vznikne v komíně přetlak, následný výbuch a požár celého objektu. Další nepříjemností vzniklou zanedbaným komínem může být finanční sankce v podobě pokuty od hasičů. Pokud hasiči po požáru zjistí jako příčinu zanedbaný komín, může se pokuta vyšplhat až na 25.000 korun. Když doklad o kontrole při požáru shoří, bude možné jej vyhledat u kominíka, který by si měl archivovat kopii. Zjistí-li hasiči po požáru, že kominík přehlédl nějakou závadu, ponese odpovědnost on.

Může být kvůli nekontrolovanému komínu krácena pojistka? Na nové nařízení budou samozřejmě reagovat i pojišťovny. Ty při vyšetřování požáru vycházejí z vyšetřovací zprávy vypracované hasiči. Při vzniku požáru kvůli zanesenému komínu může pojišťovna vyplatit méně, než je vyčíslená škoda. Samozřejmě bude pojišťovna postupovat u každého případu individuálně. Procentuálně nebývá snížení nějak drastické, avšak při shoření domu za několik milionů to může znamenat několik desítek, či stovek tisíc korun. Při opakovaném porušování povinnosti je pak sankce vyšší.

Kdy je nevhodnější doba pro čištění komína a kolik nás to bude stát? Samozřejmě nevhodnější doba je před začátkem topné sezóny, ale kontrolu či čištění komína je možné provést i během topné sezóny. Je však dobré před čištěním přestat topit. Prohlídka komína trvá přibližně hodinu a pokud dochází k dokonalému spalování, není nutné ani komín čistit. Samotné čištění zabere kolem 10 minut bez vybírání sazí.

Na kontrolu si musíme připravit od 300 do 500 korun za jeden komín, záleží na stavu a dostupnosti komína. Bude-li nutné použít kameru či endoskop, protože jsou kouřovody zabudovány do podhledů nebo chybí přístup pro kontrolu, cena se může vyšplhat až na dvojnásobek.

Zdroj: www.ceskestavby.cz vydáno 15. 11. 2010