Omezení provozu na ulici Ondrova

19. 08. 2022 | Z důvodu zahájení stavebních prací společností Reko, a.s. na prodloužení vodovodního řadu došlo k omezení provozu na komunikaci při ulici Ondrova v úseku od ulice U Luhu po ulici Hluboček. Dle Veřejné vyhlášky, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného Odborem dopravy Statutárního města Brna bude omezení trvat nejdéle do 30.09.2022. Skutečná doba uzavírky bude upřesněna dle průběhu výkopových prací. Děkujeme za pochopení ÚMČ Brno-Kníničky