Oznámení o době a místě konání voleb

07. 09. 2022 |

  • Počet volebních okrsků: 1
  • Volební okrsek: 10001
  • Místo konání voleb: Ondrova 17/25, 635 00 Brno, spojovací krček u tělocvičny (vchod odkaple)

  • Termín konání voleb: v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod      
    v sobotu dne 24. září 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod
  • 2. kolo voleb do Senátu: v pátek dne 30. září 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod
    v sobotu dne 01. října 2022 od 8:00 hod. do 14:00 hod

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR občanským průkazemnebo cestovním pasem; jde-li o občana členského státu EU, průkazem o povolení k pobytu nebopotvrzením o přechodném pobytu / osvědčením o registraci, jinak mu hlasování nebude umožněno.