Pozemky s nedostatečně identifikovanými vlastníky

06. 04. 2022 | Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá v katastru nemovitostí zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá občany, aby si na stránkách úřadu zkontrolovali, zda jim některý z "opuštěných" pozemků nepatří, které v případě že se k nim nikdo nepřihlásí v roce 2023 nenávratně propadnou státu.

V katastrálním území Kníničky se konkrétně jedná o následující pozemky:

Hledat můžete nemovitosti i na jiných katastrálních územích. Veškeré potřebné informace a seznamy nedostatečně identifikovaných vlastníků naleznete na webové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz/niv.