UPOZORNĚNÍ - OPRAVA PANELOVÉHO CHODNÍKU K ŘECE SVRATCE - doplňující informace

14. 09. 2020 |

Vážení spoluobčané,

tímto vás informujeme o termínu ukončení omezení způsobených opravou panelového chodníku k řece Svratce.

Městská část Brno-Kníničky má uzavřenu smlouvu o provedení díla se společností Swietelsky stavební s.r.o., ve které je stanoven termín ukončení stavebních prací a předání stavby na den 21.09.2020.

V současné době je chodník připraven na položení finální vrstvy asfaltu. Dodavatel informoval městskou část, že v tuto chvíli jsou práce pozastaveny z důvodu nemožnosti zajistit potřebné množství finální vrstvy asfaltu (obalovna vyrábí v určitou dobu, pouze určitý typ asfaltu), nicméně přislíbili dodržení nasmlouvaného termínu dokončení díla.

Tímto se omlouváme za omezení způsobená opravou panelového chodníku k řece Svratce a pevně věříme, že následným užíváním nového chodníku na omezení rychle zapomenete.

S přáním příjemných dní

ÚMČ Brno-Kníničky