VÁNOČNÍ JARMARK na Kníničském adventu 2021 - přihláška pro prodejce

29. 10. 2021 | Městská část Brno-Kníničky pořádá tradiční „Kníničský advent“ spojený s Vánočním jarmarkem, který se bude konat v sobotu 04.12.2021 od 13:00 hodin před budovou Mateřské školky, Ondrova 17/25, Brno. Tímto bychom rádi pozvali všechny zájemce, stánkaře s lidovou tvorbou, řemeslníky původních řemesel, výrobce a prodejce stylového rukodělného zboží (keramika, sklo, kůže, domácí potravinářské produkty atd.) k účasti na „Kníničském adventu 2021“. Vítáno je i předvedení Vaší činnosti. Další informace viz přiložená pozvánka.

Stánky budou umístěny na ulici U Kaple. Sociální zařízení je zajištěno v prostorách spojovacího krčku Mateřské školky Studánka.

Podmínkou účasti je přihlášení se předem pořadatelům. Vybraní zájemci o prodej obdrží následně písemné potvrzení o účasti a zapůjčení stánku či potvrzení opravňující umístit si svůj stánek zdarma na vyhrazeném místě na ulici U Kaple.

V případě Vašeho zájmu o účast prosíme o vyplnění přiložené přihlášky a jejího zaslání co nejdříve (nejpozději do 25. listopadu 2021) zpět e-mailem na adresustarosta@brno-kninicky.cz.

Další informace rádi poskytneme na tel.: 724 150 602 nebo mailu starosta@brno-kninicky.cz

Těšíme se na Vaši účast!

Přílohy:

  • Přihláška
  • Pravidla pro účast zájemce na jednodenním Vánočním jarmarku v Městské části Brno-Kníničky dne 04.12.2021