Vítání občánků 2020 Kníničky

23. 09. 2020 |

Narození nového človíčka je vždy velkou radostnou událostí pro celou rodinu. Chtěli bychom se s Vámi o tuto radost podělit a Vašeho nového člena rodiny přivítat mezi námi. Z důvodů epidemiologické situace bude letošní Vítání občánků probíhat trochu odlišně než jak bývalo zvykem. 21.11.2020 od 10 hodin v půlhodinových intervalech po skupinkách maximálně 4 dětí. Slavnostní vítání opět obohatí vystoupení dětí z naší MŠ Studánka. Pro rodiče i děti máme přichystané drobné upomínkové předměty a dárky. Prosím rodiče, kteří budou mít o vítání občánků zájem, aby vyplnili a odevzdali nejpozději do 6.11.2020 na ÚMČ Brno-Kníničky přihlášku, kterou naleznou zde nebo si ji vyzvednou přímo na úřadě. Podmínkou pro účast na slavnostní akci je trvalé bydliště dítěte v Kníničkách.