VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ V ROCE 2021

21. 12. 2020 | Ministryně financí svým rozhodnutím prominula sankce za pozdější podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud k němu dojde do 1. 4. 2021.

V měsíci lednu 2021 budou mnozí z Vás podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude Finanční úřad pro Jihomoravský kraj poskytovat služby poplatníkům jako doposud (zejména pomoc s vyplněním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí). Ovšem především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, které jsou uvedeny v příloze, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy své správce daně). Telefonicky rovněž bude poskytnuta pomoc poplatníkům s vyplněním daňového přiznání, přičemž s poplatníkem proběhne dohoda na formě pomoci, a to v takové míře, aby nebyla nutná návštěva finančního úřadu, nebo jeho územního pracoviště, respektive aby bylo možné přiznání poslat poštou, elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně je podat prostřednictvím sběrného boxu.