Zprůjezdnění ulice K Bukovinám

03. 12. 2021 | Informujeme, že část ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Kaple po křižovatku s ulicí Nová) je opět zprůjezdněná, ulice Nová už tedy neslouží pro obousměrný provoz. Žádáme všechny o dodržování pravidel silničního provozu a respektování dopravního značení. Děkujeme.