Podmínky pálení rostlinného odpadu na otevřených ohništích

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2011, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých materiálů ve statutárním městě Brně, povoluje v MČ Brno-Kníničky pálení takto:

  • duben – říjen                       každý den mimo neděli od 8:00 hod. do 19:00 hod.
  • listopad – březen                 každý den mimo neděli od 8.00 hod. do 16:00 hod.

Spalování se nahlásí dozorčímu městské policie Bystrc na tel. číslo 546 214 444.

Na otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízení lze spalovat v souladu se zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem. Uvedená paliva nesmí být kontaminována chemickými látkami.

Při pálení je třeba se chovat v souladu s  Občanským zákoníkem  a neobtěžovat sousedy kouřem.

Spalovat jiný než rostlinný odpad je zakázán. Ostatní  odpad odevzdávejte ve sběrných střediscích nebo na sběrných místech v městské části (PET láhve, papír, sklo a textilní materiál).