Sběr bioodpadu v MČ Brno-Kníničky v roce 2022

Vážení spoluobčané,

i v letošním roce pro vás MČ Brno-Kníničky zajistila v pravidelných 14denních intervalech svoz bioodpadu.  Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou přistaveny na 3 sběrová místa současně: křižovatka U Kaple x K Bukovinám, na ulici U Památníku a Místní Děkujeme, že nám pomáháte udržovat pořádek kolem kontejnerů a že do nich nevhazujete jiný druh odpadu než bioodpad! K případnému úklidu budou u kontejnerů umístěny smeták a lopata. V případě, že odpad přivezete v pytlích, vysypte jej do kontejneru a pytle odhoďte do nedalekých kontejnerů na tříděný odpad. V případě, že kontejnery budou obsahovat jiný, než bioodpad hrozí, že nám tato služba nebude poskytována.

datum

den

stanoviště 1

stanoviště 2

stanoviště 3

04-07.03.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

18-21.03.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

01-04.04.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

15-18.04.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

29.4.-02.05.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

13-16.05.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

27-30.05.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

10-13.06.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

24-27.06.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

08-11.07.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

22-25.07.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

05-08.08.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

19-22.08.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

02-05.09.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

16-19.09.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

30.09.-03.10.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

14-17.10.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

28-31.10.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

11-14.11.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

25-28.11.2022

pá – po*

U Kaple

Místní

U Památníku

* odvoz kontejnerů bude probíhat v pondělí v dopoledních hodinách

Co do bioodpadu patří:

Z domácností: celé kusy nebo zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, slupky z citrusových plodů, slupky z brambor, okurek a ostatní zeleniny.

Ze zahrady: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, větve (pořezané na kusy velikosti cca 50 cm), drny.

V případě dotazů, připomínek nebo návrhů mě neváhejte kontaktovat na tel. 724 150 602 nebo e-mail starosta@brno-kninicky.cz.

Lenka Ištvanová, starostka

Mapy stanovišť:

U Kaple:

U Památníku:

Místní: