UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY - Sociální péče

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY VI/24 ZE DNE 19.11.2012 .....

SE VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY NA ÚSEKU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ, DLE ZÁK. Č. 359/1999 Sb.  PŘESOUVÁ OD 3.1.2013 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC NA MĚSTSKOU ČÁST BRNO-ŽEBĚTÍN.

KONTAKTNÍ OSOBA: Bc. Klára Prosová, tel.: 546 418 438, email: prosova@zebetin.cz

Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno

Případné dotazy či upřesnění o činnosti a kompetencích v sociální oblasti nebo kontakty na další sociální služby, které vykonává Odbor sociální péče MMB poskytneme na ÚMČ Brno-Kníničky.