Nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření