Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení územního řízení - stavba společnosti E.ON Distribuce a.s. - 104001786 - Brno, Přehradní, rekonstrukce VN, NN DTS I