Veřejná vyhláška

veřejné projednání Návrhu změny územního plánu města Brna B3/19-CM, MČ Brno-Kníničky, k.ú.Kníničky - lokalita Ondrova-Rekreační