Zápis ze Zasedání zastupitelstva MČ Brno-Kníničky VIII/14

konaného dne 27.01.2020

Novinky e-mailem