Městská část Brno - Kníničky

Úřední hodiny (úřad, CzechPoint, Pokladna ÚMČ):

Pondělí, středa 8:00-11:00 hod 12:00-17:00 hod

Podatelna úřadu (vstup z ulice K Bukovinám):

Pondělí, středa 8:00 - 11:00 hod 12:00 - 17:00 hod
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 11:00 hod -
Elektronické podání:
datová schránka: uwcbyi5
el.podatelna: podatelna.kninicky@brno.cz

Pro zajištění průkaznosti prostřednictvím el. podatelny bude požadována autorizace elektronickým podpisem nebo nutnost dodání dokumentů v analogové (písemné) podobě. Velikost jedné zprávy je omezena na max. 8 MB, přílohy nutné v PDF formátu.

Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontaktpokud je to možné. Osobní schůzku s konkrétní osobou je vhodné předem domluvit telefonicky popř. emailem. viz Struktura úřadu

Aktuality

 • Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

  10.06.2024 | Celorepubliková volební účast byla 36,45 %, v městské části Brno-Kníničky byla volební účast 49,29 %.

 • Posunutí termínu uzavírky ulice U Památníku a části ulice K Bukovinám

  29.05.2024 | Termín započetí provádění výkopových a montážních prací spojených s rekonstrukcí plynu na části ulice K Bukovinám a části ulice U Památníku (konkrétně na ulici U Památníku od rodinného domu Ondrova 15/23 po křižovatku s ulicí Rekreační a dále na ulici K Bukovinám v části od křižovatky s ulicí Rekreační po křižovatku s ulicí U Památníku) bude posunut na 08. července 2024. Termín ukončení prací na tomto úseku 31. srpna se nemění. V tomto termínu budou dotčené komunikace uzavřeny. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Prodloužení uzavírky části ulice K Bukovinám

  29.05.2024 | Z důvodu provádění celoplošného předláždění komunikace na části ulice K Bukovinám (konkrétně v části od křižovatky s ulicí Novou po křižovatku s ulicí U Památníku) bude prodloužena uzavírka komunikace do 28. června 2024. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Svoz komunálního odpadu pro ulici K Bukovinám

  03.05.2024 | Pro svoz komunálního odpadu občanů bydlících na ulici K Bukovinám, kde právě probíhají výkopové práce, společnost SAKO přistavila černé kontejnery. Jsou umístěny na křižovatkách ulice K Bukovinám s ulicemi Nová, U Kaple a U Památníku. Prosíme občany, kterým společnost SAKO nyní nevyváží popelnice, aby komunální odpad nosili do těchto kontejnerů. Děkujeme za pochopení.

 • Týden pro rodinu 2024

  30.04.2024 | V rámci celorepublikové kampaně Týden pro rodinu 2024 Oddělení prorodinné politiky Odboru zdraví MMB oslovilo řadu brněnských organizací, mezi kterými myšlenka Týdne pro rodinu našla veliký ohlas a rozhodly se ji podpořit řadou různorodých akcí, které jsou pro svůj velký počet časově rozvrženy do celého měsíce května.

 • Brno bez bariér 2024

  22.04.2024 | Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku řadu osvětových akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají. Pozvánky naleznete v příloze.

 • Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách

  20.03.2024 | Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět.

 • Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.

  02.11.2023 | Společnost EG.D upozorňuje na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou a žádá o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění proveďte podle přílohy tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

 • Hlášení k datovým schránkám

  21.11.2022 | Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.

archiv aktualit