Městská část Brno - Kníničky

Úřední hodiny (úřad, CzechPoint, Pokladna ÚMČ):

Pondělí, středa 8:00-11:00 hod 12:00-17:00 hod

Podatelna úřadu (vstup z ulice K Bukovinám):

Pondělí, středa 8:00 - 11:00 hod 12:00 - 17:00 hod
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 11:00 hod -
Elektronické podání:
datová schránka: uwcbyi5
el.podatelna: podatelna.kninicky@brno.cz

Pro zajištění průkaznosti prostřednictvím el. podatelny bude požadována autorizace elektronickým podpisem nebo nutnost dodání dokumentů v analogové (písemné) podobě. Velikost jedné zprávy je omezena na max. 8 MB, přílohy nutné v PDF formátu.

Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontaktpokud je to možné. Osobní schůzku s konkrétní osobou je vhodné předem domluvit telefonicky popř. emailem. viz Struktura úřadu

Aktuality

 • Brno bez bariér 2024

  22.04.2024 | Město Brno se snaží o vytváření přístupného prostředí pro bezpečný a zároveň samostatný pohyb všem uživatelům, bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti a zdravotní stav. V rámci kampaně Brno bez bariér Odbor zdraví MMB připravuje během roku řadu osvětových akcí, při kterých spolupracuje s organizacemi, které se těmito znevýhodněními zabývají. Pozvánky naleznete v příloze.

 • MHD v Kníničkách je opět v původním provozu

  18.04.2024 | Od dnešního dne jsou zastávky autobusu v Kníničkách opět na svém původním místě.

 • Uzavírka křižovatky Přístavní x Obvodová

  12.04.2024 | V termínu od 22.04.2024 do 24.04.2024 bude z důvodu opravy vozovky jednosměrně uzavřena silnice II/384 – ulice Obvodová (směr centrum) s úplnou uzavírkou ulice Přístavní od křižovatky s ul. Obvodová směr Brněnská přehrada. Objízdná trasa pro řidiče z MČ Brno-Bystrc na přehradu a z přehrady do MČ Brno-Bystrc obousměrně bude vedena po silnici II/384 - ul. Kníničská, Bystrcká, U Zoologické zahrady, Ondrova, U Kříže, Rozdrojovická, Hrázní, Přístavní viz příloha.

 • Oznámení společnosti EG.D. o přerušení dodávky elektrické energie

  12.04.2024 | Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 14.05.2024 od 08:00 do 16:00 přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z TS 8014 Rozdrojovice Výhon a TS 8015 Rozdrojovice Trnůvky viz. mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá sít

 • Dopravní situace na ul. K Bukovinám

  10.04.2024 | Z důvodu zpoždění stavebních prací na stavbě rekonstrukce plynovodu, bude přechodné dopravní značení (zákaz vjezdu a zákaz zastavení) na části ulice K Bukovinám dočasně otočeno a zneplatněno. Prosím sledujte aktuální dopravní značení a neparkujte své automobily na této ulici dlouhodobě.

 • Rekontrukce rozvodů plynu v Kníničkách

  20.03.2024 | Od 02.04.2024 bude společnost GasNet, s.r.o. rekonstruovat rozvody plynu v takřka celém intravilánu Kníniček. V příloze naleznete předpokládaný průběh prací v ulicích Ondrova, K Lesu, U Památníku, K Bukovinám a Nová, včetně oznámení s mapovými podklady od společnosti Moravský plynostav a.s., která bude stavbu provádět.

 • Rekonstrukce plynu v Kníničkách

  12.03.2024 | Od 25.března až do září 2024 je na území MČ Brno-Kníničky plánovaná rozsáhlá rekonstrukce plynovodu.

 • Od 1. března do konce května 2024 bude stavebně upravována křižovatka Přístavní x Obvodová.

  27.02.2024 | Předmětem realizace je stavební úprava křižovatky, instalace světelného signalizačního zařízení (SSZ) a úprava dopravního značení. Přechody pro chodce budou vybaveny akustickou signalizací pro nevidomé. K detekci vozidel budou sloužit indukční smyčky a virtuální detekční zóny. Řadič SSZ bude vybaven zařízením pro preferenci vozidel MHD.

 • Těžba dřeva v chatové oblasti Osada

  14.02.2024 | Lesy města Brna oznamují, že v období od 19. 2. 2024 do 31. 3. 2024, v lokalitě brněnské přehrady v chatové oblasti Osada, bude probíhat těžba, při které budou odstraněny suché a nebezpečné stromy. Lokalita bude opatřena informačními cedulemi. Při pohybu osob bude třeba dbát zvýšené opatrnosti.

archiv aktualit