Městská část Brno - Kníničky

ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že ve dnech 01. - 04.07.2024 bude úřad z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení

Úřední hodiny (úřad, CzechPoint, Pokladna ÚMČ):

Pondělí, středa 8:00-11:00 hod 12:00-17:00 hod

Podatelna úřadu (vstup z ulice K Bukovinám):

Pondělí, středa 8:00 - 11:00 hod 12:00 - 17:00 hod
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00 - 11:00 hod -
Elektronické podání:
datová schránka: uwcbyi5
el.podatelna: podatelna.kninicky@brno.cz

Pro zajištění průkaznosti prostřednictvím el. podatelny bude požadována autorizace elektronickým podpisem nebo nutnost dodání dokumentů v analogové (písemné) podobě. Velikost jedné zprávy je omezena na max. 8 MB, přílohy nutné v PDF formátu.

Je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontaktpokud je to možné. Osobní schůzku s konkrétní osobou je vhodné předem domluvit telefonicky popř. emailem. viz Struktura úřadu

Aktuality

 • OMEZENÍ PROVOZU ÚMČ BRNO-KNÍNIČKY

  24.06.2024 | ÚMČ Brno-Kníničky upozorňuje občany, že ve dnech 01. - 04.07.2024 bude úřad z provozních důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení

 • Omezení výkonu činnosti Stavebního úřadu v Kníničkách

  18.06.2024 | Od 1. července 2024 dojde ke zrušení Stavebního úřadu I. stupně Úřadu MČ Brno-Kníničky z důvodu sloučení všech stavebních úřadů městských částí Brna pod jeden Centrální stavební úřad.

 • Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2024

  10.06.2024 | Celorepubliková volební účast byla 36,45 %, v městské části Brno-Kníničky byla volební účast 49,29 %.

 • Zákaz parkování na ulici U Kaple

  04.06.2024 | Prosíme všechny, aby neparkovali své automobily na ulici U Kaple. Vyznačená parkovací stání využívejte pouze pro potřeby odvádění a vyzvedávání dětí ze školky. Dlouhodobě zaparkované automobily zde velmi komplikují dopravní situaci, společnost Sako nevyváží umístěné kontejnery a chybí místo pro umístění kontejneru pro bioodpad. Na ulici U Památníku a Rekreační je dostatečný počet parkovacích míst. Děkujeme za ohleduplnost a pochopení.

 • Oznámení společnosti EG.D. o přerušení dodávky elektrické energie - chatová oblast

  04.06.2024 | Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude dne 21.06.2024 od 08:00 do 12:00 přerušena dodávka elektrické energie. Vypnutá oblast: všechny odběry napájené z TS 8023 TAZSMB viz. mapka, kde bíle je vyznačena vypnutá sít.

 • Posunutí termínu uzavírky ulice U Památníku a části ulice K Bukovinám

  29.05.2024 | Termín započetí provádění výkopových a montážních prací spojených s rekonstrukcí plynu na části ulice K Bukovinám a části ulice U Památníku (konkrétně na ulici U Památníku od rodinného domu Ondrova 15/23 po křižovatku s ulicí Rekreační a dále na ulici K Bukovinám v části od křižovatky s ulicí Rekreační po křižovatku s ulicí U Památníku) bude posunut na 08. července 2024. Termín ukončení prací na tomto úseku 31. srpna se nemění. V tomto termínu budou dotčené komunikace uzavřeny. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Prodloužení uzavírky části ulice K Bukovinám

  29.05.2024 | Z důvodu provádění celoplošného předláždění komunikace na části ulice K Bukovinám (konkrétně v části od křižovatky s ulicí Novou po křižovatku s ulicí U Památníku) bude prodloužena uzavírka komunikace do 28. června 2024. Společnost GasNet děkuje za pochopení.

 • Upozornění na odstávku plynu na ulici K lesu

  23.05.2024 | Upozorňujeme občany bydlící na ulici K Lesu na dočasné přerušení dodávky plynu v termínu od 27. do 31. května. Zpětné zprovoznění proběhne 31. května od 15:00 hod.

 • Pozvánka na dětský den

  14.05.2024 | MČ Brno-Kníničky vás zve 31. května 2024 od 15.00 h na DĚTSKÝ DEN, který proběhne tradičně v místě Sportovního areálu Dolní louky v Kníničkách. Děti se mohou těšit na bohatý program, skákací hrad, malování na obličej, zábavná stanoviště a občerstvení. Od 16.00 h začíná zábavný program WIKIHO SHOW - letní zmrzlinohrátky. PŘIJĎTE VČAS. Pozvánku naleznete v příloze.

archiv aktualit